Taxatie Woonarken en Woonboten

Taxatie woonarken en woonboten
Een woonark en een mooie ligplaats maken samen "De woonark" om te kopen. Een woonark zonder ligplaats is naar verhouding weinig waard. Er komen ook niet veel ligplaatsen meer bij in Nederland. Dit verklaart waarom er een groot prijsverschil is tussen een woonark met ligplaats en een woonark zonder ligplaats.

Waarom is een goede taxatie zo moeilijk?
De ligplaats vertegenwoordigd de grootste waarde van de totale waarde bij een taxatie. Dit maakt het taxeren zo moeilijk, niet één ligplaats, woonark of combinatie hiervan is hetzelfde. De taxateur heeft weinig vergelijkingsmateriaal en moet derhalve grote ervaring bezitten in de woonark markt, om toch tot een verantwoorde taxatie te komen.

U kunt erop rekenen dat onze taxateur bekend is met de plaatselijke marktomstandigheden, zodat de geldverstrekker het taxatierapport altijd accepteert.
Niet alleen de kwaliteit van de makelaar of taxateur, maar ook die van het taxatierapport is gewaarborgd. Wij garanderen dat u na opname van de taxatie binnen
2 dagen ons rapport ter beschikking heeft.

Voor wie taxeren wij?
Onze taxatierapport wordt geaccepteerd door alle financiële instellingen!


Wat kunt u van ons verwachten?
- Wij bepalen de marktwaarde
- Wij beoordelen de woonark globaal op de bouw-
  kundige/technische staat (betreft geen bouwkeuring)
- Wij controleren de ligplaatsvergunning
- Wij bekijken wat het bestemmingsplan is
- Wij bekijken of de woonark aan de verzekeringseisen
  voldoet

VRAAG EEN TAXATIE AAN